Breaking News

9ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்க்கான 2 ம் தொகுதியில் உள்ள ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

                 9ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்க்கான 2 ம் தொகுதியில் உள்ள  ஒரு மதிப்பெண்  வினாக்கள். பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கிளிக் செய்யவும்.                                                               Click here to download
No comments